English Italian Spanish Icelandic Romanian Dutch
Home   FORUM
Today: 12/4/2022
Home Objectives Actions Partnership Press Area Contacts  
Partnership
1.JobCreator International (RO)
2.Human Capital Exchange BV (NL)
3.ITD (ES)
4.SIMEY Centre for Adult Education (IS)
5.Comune di Alberobello (IT)
6.Centro Studi e Formazione Villa Montesca (IT)
News
» 28/29 April 2011:
3rd partnership meeting in Akureyri, Iceland. The project partners meet to talk about the status of ongoing work, to analyse the matching utility system for the national experimentations, and the marketing strategies undertaken in each country.
* Homepage
» De doelstelling van het J-Cint project is gericht op het vertalen van het business model van de JobCreator als netwerkorganisatie met web based diensten zoals dat in Nederland is ontwikkeld naar RoemeniŽ, Spanje, ItaliŽ en IJsland met als achterliggende gedachte om de belangrijkse problemen op de Europese arbeidsmarkt het hoofd te bieden, die verband houden met onvolledige matching mechanismes om het bestaande werkaanbod (werkenden, werkzoekenden en leerlingen in de laatste fase van het beroepsonderwijs) te koppelen aan de vraag van werkgevers. De bestaande methodieken voor het koppelen van vraag en aanbod, zoals die door bemiddelings- en re-integratiebureaus worden toegepast voorzien nog niet in de te verwachten resultaten.
» Via bestaande netwerkcontacten bijeengebracht door de partners die aan dit project deelnemen wordt gewerkt aan het bereiken van dezelfde hoofddoelstelling: het vertalen en implementeren van deze innovatieve ontwikkeling naar andere landen, waarbij ondersteuning wordt geboden vanuit de bron organisaties.
» De te verwachten impact is om snellere en betere matches tot stand te brengen, zoals deze reeds konden worden gerealiseerd in het land waarin het concept we5rd ontwikkeld, reden temeer om dit concept te vertalen naar andere landen
JCint - JobCreator International Network and Web Services
n. LLP-LDV-TOI-09-IT-0502
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.